Inspektion av krypgrunder

Med anledning av råttproblematik anordnades ett extra styrelsemöte onsdag 12 januari. Här kan du läsa protokollet från detta.

Några dagar senare på lördag 15 januari genomfördes en inspektion av krypgrund i rad 2. Här kan du se bilder från inspektionen och få lite idéer om vad som bör kontrolleras regelbundet i din rad.

Uppdaterat från styrelsemötet 19 januari: Nu har även rad 1 genomfört inspektion. Stockholm Vatten har återkommit och givit oss ett bra besked att Anticimex kommer och sätter ut giljotiner i deras avloppsrör ute i gatan, där de ansluter till våra. 

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Protokoll från Styrelsemöten 2021

Nya styrelsen har hittills under 2021 sammanträtt vid tre tillfällen. Här nedan kan du hitta protokoll från dessa möten.

Protokoll Styrelsemöte 2021-05-10
Protokoll Styrelsemöte 2021-09-06
Protokoll Styrelsemöte 2021-11-08

På mötet 2021-11-08 föredrog Sten status för Radonsugarna.

Styrelsen vill särskilt uppmana att redan nu boka in följande datum:

  • Söndag 8 maj: Arbetsdag/vårstädning
  • Onsdag 27 april: Årsmöte
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Inför årsmötet 2021

Medlemmar i Stjärnbräckans samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma avseende räkenskapsåret 2020.

Datum och tid:
2021, söndag 25 april klockan 13.00.

Plats:
Utomhus, Lekplatsen Oxtungan.
Ta med eget kaffe/fika till mötet.

Styrelsen påminner om vikten av att medlemmarna närvarar personligen eller är representerade genom ombud med fullmakt vid årsstämman. I rådande läge måste alla som ingår i en riskgrupp representeras av ombud. 

Motioner och beslutsärenden
Det har inkommit en motion gällande infartsmöjligheterna till fastigheterna Neptunistigen nr 44 och nr 46. Styrelsens yttrande återfinns i kallelsen.

Du som är medlem i Stjärnbräckan är varmt välkommen till årsmötet.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Motioner till årsstämman 2021

Påminnelse till Stjärnbräckans medlemmar att eventuella motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Mätning av Radonhalt påbörjad

Vi genomför nu en långtidsmätning av Radonhalten i våra fastigheter för att följa upp effekten av de nya Radonsugarna och vid behov trimma in anläggningarna.

Alla berörda fastigheter ska ha fått ett kuvert med två mätdosor. Mätdosorna ska placeras enligt anvisning på bifogad instruktion. Varje dosa har ett unikt ID-nr, så var noga med att placera rätt dosa på rätt ställe. I början av mars kommer dosorna att samlas in för att skickas på analys så att vi får fram våra mätvärden.

Vid frågor om mätningarna kan man kontakta Sten i nr 52.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Radonsug: Drift- och Skötselinstruktion

Här nedan kan du hitta Drifts- och Skötselinstruktionen till föreningens radonsugar RS 400 som har installerats i krypgrunden för rad 1,2 och 4 och som sanerar bort radon mycket effektivt.

Fukt, lukt och radon är en av de vanligaste orsakerna med negativ påverkan på boendemiljön och som kan leda till stora skador och kostnader. Efter en krypgrundsutredning och omröstning har Stjärnbräckans medlemmar beslutat att bilda en särskild gemensamhetsanläggning (GA) för fastighetsägarna i de rader som har fått avfuktningsanläggningar och radonsug installerade.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Årsstämma 2020

Medlemmarna i Stjärnbräckan kallas härmed till förkortad årsstämma den 26:e april kl 13:00 utomhus på ängen nedanför våra hus mot Oxtunga. Medtag eget fika.

Här nedan publiceras material inför årsstämman:

Kontakta Styrelsen vid frågor.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter

Årsstämma 2019 25:e april

Årsstämman 2019 äger rum tisdag 25:e april kl 19.00 i Hässelby Villastads Kyrka (Församlingshuset) på Riddersviksvägen 116.

Underlag inför mötet hittar du här:

För att komma åt vissa av filerna måste du vara inloggad som medlem på Stjärnbräckans webbsida.  Har du glömt lösenordet?

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter