Kallelse till årsmöte 2023

Medlemmar i Stjärnbräckans samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma avseende räkenskapsåret 2022.

Datum och tid:
2023, måndag 17 april klockan 19.00.

Plats:
Hässelby strands kyrka, Hässelby Strands centrum nära T-banan.

Nedan kan du läsa igenom dokumenten inför årsmötet.

Motioner från medlemmar
Om enskild medlem vill lägga fram ärenden för beslut av stämman görs detta i form av motion. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Det har i skrivande stund inte inkommit några motioner. Om det ändrar sig så uppdateras denna sida.

Propositioner från styrelsen
Om styrelsen vill lägga fram ärenden för beslut av stämman görs detta i form av propositioner. Till årsstämman 2023 kommer Styrelsen att lägga fram en proposition om ny ekonomihantering.

Dokument för nedladdning
Agenda och kallelse
Fullmakt
Förvaltningsberättelse
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Förslag till budget
Proposition – ny ekonomihantering

Du som är medlem i Stjärnbräckan är varmt välkommen till årsmötet.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter