Försäkringar

Föreningen har två försäkringar.

Viktigt: Om ni hör eller ser råttor eller möss under grunden så är det viktigt att radansvarig omedelbart tar kontakt med Anticimex. Det räcker med att säga att det rör Stjärnbräckan och att vi har avtal så kommer de och lägger ut betesfällor med gift. Vid besöket ska radansvarig säkerställa ledsagning så att Anticimex kommer in i våra krypgrunder och föreslå var fällorna ska placeras.

Med ”radansvarig” avses den person i Styrelsen som representerar din rad och som ska säkerställa att förvaltningsåtgärderna utförs. Radansvarig kan givetvis delegera ansvaret för ledsagning och skadedjursbekämpning till någon annan i raden.

Avtalet med Anticimex täcker för övrigt även getingbon. Här kan du som enskild medlem ringa Anticimex och begära tjänsten. Ska du ta bort getingbon själv så gör det på våren när bona fortfarande är små. Tveka inte att kontakta Anticimex om du har problem.

Observera att ingen av försäkringarna täcker fukt, mögel eller hussvamp. Rådet till den enskilda medlemmen är att se till att din privata fastighetsförsäkring täcker upp för mögel, röta eller hussvamp.

Sammanfattat förvaltning:
Styrelsen bör säkerställa att det finns giltiga försäkringar inom områdena Samfällighet och Skadedjur. När det gäller skadedjur ska styrelsen säkerställa att radansvariga har uppfattat sitt uppdrag.