Årsklocka

Här kan du som sitter i styrelsen hitta stöd för planeringen av arbetet under året i form av en årsklocka. Årsklockan omfattar bland annat vägledning för det årliga underhållet.

Det första en ny styrelse gör är att göra en uppgiftsändring till Samfällighetsregistret. Det kan man numera göra enkelt och digitalt på denna länk.

En viktig återkommande aktivitet för styrelsen är säkerställa att det årliga underhållet som beskrivs i årsklockan, genomförs. Ett sätt att göra detta är att anordna en arbetsdag (städdag) där medlemmarna hjälps åt med det årliga underhållet.

Andra viktiga aktiviteter är styrning och uppföljning av ekonomi, verkställande av beslut från tidigare årsmöten och att förbereda beslutsunderlag inför kommande årsmöte.