Sopkärl

På årsmötet 2009 beslutades att införa nya sopkärl med bakgrund av Stockholms stads nya krav på förändrad sophämtning i trånga grändområden. I korthet handlar detta om att sophämtarnas arbetsmiljö ska förbättras genom att de boende ordnar så att våra hushållssopor hamnar på en plats nära Neptunistigen.

Lösningen togs fram i samråd med Trafikkontoret och går ut på att varje rad har ett eget utrymme (längd x bredd 1700 x 900 mm) som sopkärlen står på. Utrymmet tas från befintlig kommunikationsled samt att fastigheter 42, 54 ,64 upplåter lite av sin häck. Varje rad delar på två sopkärl (grön behållare) som vardera rymmer 375 liter.

Under 2023 infördes anläggningar för komposterbart matavfall (brun behållare). Bland annat på grund av lagkrav. En av de två gröna behållarna togs då bort eftersom det bedömdes att vi borde klara oss på ett grönt sopkärl (375 liter) och ett brunt. Om det uppstår kapacitetsbrist framöver får vi göra en ny bedömning.

Sammanfattat förvaltning:
Styrelsen ska säkerställa besiktning av våra sopkärl åtminstone årligen. Om det finns behov av underhållsåtgärder eller kapacitetsförändringar ska styrelsen budgetera för dessa och säkerställa att de blir av.