Förvaltning

Dessa förvaltningssidor beskriver de åtgärder som behövs för att vidmakthålla den ursprungliga standard, funktion och kvalitet som anläggningarna har. Med en årsklocka får styrelsen en bra överblick vilket gör det lättare att agera långsiktigt och att förankra beslut och genomföra bättre och klokare åtgärder.

En av styrelsens främsta uppgifter är att våra anläggningar förvaltas på bästa sätt samtidigt som föreningens ekonomiska intressen ska säkerställas. Förvaltningsområdena kan sammanfattas som:

Sammanfattat Förvaltning:
Det rekommenderas att Styrelsen, i samband med ett konstituerande styrelsemöte, läser igenom sidorna ovan och säkerställer att alla har förstått sitt uppdrag. Den nya styrelsen ska registreras hos Lantmäteriet genom att skicka in en anmälan, detta görs enklast via deras e-tjänst. Styrelsen ska ansvara för att det finns en underhålls- och förnyelseplan och budgetera för, samt säkerställa genomförande av, åtgärder enligt denna.