Avgifter

Varje fastighet betalar en avgift till föreningen. Den debiteras två gånger per år, i början på mars respektive början på september. Totalt för hela föreningen rör det sig om ca 250 000 kr årligen och beståndsdelarna är i huvudsak dessa:

Vatten

Stjärnbräckan har fyra olika kundnummer hos Stockholm Vatten, ett för varje rad. Följaktligen har varje rad har en mätare som skall avläsas varje år och vars mätarställning rapporteras till Stockholm Vatten. De hus som har huvudmätaren är: Neptunistigen 42, 54, 64 och 68

Kostnaden delas lika mellan alla 20 hus, de interna vattenmätare som varje fastighet har läses inte av. Hus 74 har eget vatten och avlopp och är inte med på dessa kostnader alls. Total kostnad : ca 65 000 per år

Avfuktningsanläggningen

Rad 1, 2 och 4 har avfuktningsaggregat under husen, och dessa 15 hus har därmed andelstal i den delanläggning som avser avfuktningsanläggningen. I huvudsak består kostnaderna av el för att driva anläggningen. Stjärnbräckan äger tre egna el abonnemang för detta, mätarna sitter i hus 70 (rad 4), 54 (rad 2) och 42 (rad 1).

Total kostnad : ca 100 000 per år

Snöröjning

Avtal finnes med entreprenör för snöröjning och halkbekämpning.

2015-2019 har avtalet varit sådant att entreprenören debiterar en jourkostnad om ca 2000 per år, och därefter sker snöröjning / halkbekämpning efter att vi kontaktat honom, dvs tjänsten avropas gång för gång.

Leverantören är SE Service & Entreprenad AB, orgnr 556948-1988.
Kostnaden delas lika för alla 21 hus (hus 74 inkluderat).

Total kostnad : ca 15 000 per år

Försäkringar

Alla medlemmar är med på en Anticimex-försäkring mot skadedjur samt en försäkring för samfälligheten i allmänhet. Kostnaden delas lika för alla 21 hus (hus 74 inkluderat).

Total kostnad : ca 15 000 per år

Vägreparationsfond

Praxis de senaste åren (2010-2019) har varit att 31 500 kr per år (dvs 1 500 kr per fastighet) avsätts till en vägreparationsfond.

Total kostnad : ca 30 000 per år

Övrigt

Detta brukar handla om mindre summor för underhåll och reparation av avlopp och vägar. Kostnaden delas lika för alla 21 hus (hus 74 inkluderat).