Medlemmar

Stjärnbräckans medlemsregister hittar du i dokumentarkivet på denna länk.

Dina personuppgifter skyddas av dataskyddsförordningen, också kallad GDPR. Det innebär bland annat att du måste vara inloggad för att få behörighet till dokumentet. Har du glömt ditt lösenord eller saknar ett konto så kan du ordna detta själv genom att följa instruktionerna här.

Uppdatering av personuppgifterna sker kontinuerligt. Om du vill ändra, radera eller lägga till uppgifter så kan du kontakta Styrelsen Vid överlåtelse (försäljning) ska du i skriftlig meddelande till samfällighetens kassör eller ordförande ange den nye ägarens namn och kontaktuppgifter samt datum för överlåtelsens ikraftträdande.

Observera att det är inte lämpligt att skicka medlemsförteckningen via vanliga, okrypterade email eftersom det i sammanhanget är att betrakta som ett vykort dvs vem som helst kan snappa upp ditt mejl och läsa uppgifterna. Vill du läsa mer om GDPR och hur Föreningen arbetar med insamlingen av personuppgifter gör du det här.