Stjärnbräckans samfällighetsförening består av 21 fastigheter och har till ändamål att svara för drift och underhåll av fastigheternas gemensamhetsanläggningar.

Här hittar du dokument och information till nya och befintliga medlemmar, stöd för förvaltning av anläggningarna, beslut och historik.

Ett naturnära boende med spännande arkitektur från Bertil Karlén. 500 meter till Mälaren och 25 min från Stockholm C.