Årsredovisning och budget

Här kan du hitta våra senaste årsredovisningar och årets budget:

Årsredovisningen sammanställer föreningens räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Budget avser en ram inom vilken Styrelsen har mandat att fatta beslut.