Snöröjning

Föreningen har avtal med entreprenören SE Service och Entreprenad AB (SEAB). För att beställa ska föreningens utpekade kontaktperson ringa SEABs jourtelefon: 070-327 1580  

SEABs åtagande är att utföra tjänsten mellan kl. 07:00-22:00 och senast 24 timmar efter snöfallets upphörande.
Exempel: vi ringer 06:30 på morgonen efter nattens snöfall = de kommer normalt någon gång innan 22:00 samma dag.

Enligt avtalet sker röjning  vid ca: 4-5 cm snödjup. Dvs det är ingen idé att ringa vid lättare snöfall som vi tror kommer att smälta bort eller som inte påverkar vägarnas framkomlighet.

I standardtjänsten ingår inte att bortforsla snön. Om vi skulle önska bortforsling så utgår då en ospecad timkostnad, pga det krävs en större maskin med skopa och en maskin med flak. Det blir dessutom och framförallt en fråga om VAR de kan tippa snö? SEAB kan inte tippa snön på allmänningen eller på kommunala vägen.

Bedömningen är att ”bortforsla” är väldigt krångligt/dyrt och därför har vi aldrig beställt den tjänsten. Vi får vara beredda på att SEAB fortsätter hantera snön som tidigare dvs de plogar och lägger en ”prydlig hög på vändplanen längst in på stickvägarna”. Innebär att fastigheterna längts in i respektive rad tyvärr får vara beredda på en snöhög, precis som det alltid har varit.

Sammanfattat förvaltning
Styrelsen bör tillse att det varje år finns en utpekad kontaktperson i föreningen som kan ta på sig att ringa numret ovan och begära tjänsten ”ploga/sanda” när behovet uppstår vid kraftigt snöfall.