Städdagen 2023

Söndagen 14 maj blev som styrelsen hade planerat en solig och varm vårdag. Därmed kunde föreningens städdag sedvanligt starta.

Dagen började kl. 10:00 med en samling utanför nr 50 för planera åtgärder och delta upp oss i olika team. Den viktigaste hållpunkten var ”samling kl 12:00 utanför nr 72 för fika och kanellängd”.

Dagens heroiska insatser kan sammanfattas som besiktning och underhåll av krypgrunderna, byte av filter i avfuktningsanläggningar samt underhåll av asfaltsvägarna. Det behöver inte vara så mycket krångligare än så, men bra att få det gjort!

Vad gäller klippning och skötsel av häckar så får varje fastighet ansvara för det själva på dagar och tider som passar. Tänk på att en oklippt häck kan innebära en trafikfara. Det finns regler och normer för hur hög en häck får vara. Dessa kan hittas på Stockholms stads hemsida.

Slutligen några bilder från arbetet och den avslutande fikan i solen.

TACK FÖR DELTAGANDET!
/Styrelsen

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter