Medlemsregister

Styrelsen ska föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare. Detta sammanställs i ett medlemsregister.

Medlemsregistret innehåller personuppgifter och ska inte mejlas eller ligga öppet på internet för åtkomst av vem som helst. Du som är inloggad kan hitta medlemsregistret här.

Uppdatering vid överlåtelse av fastighet. Vid överlåtelse skall skulder och fordringar gentemot Stjärnbrackans samfällighet övergå på den nye ägaren från och med det datum då överlåtelsen träder i kraft enligt köpekontrakt. Fastighetsägaren är skyldig att innan överlåtelsen träder i kraft i skriftlig meddelande till samfällighetens kassör eller ordförande ange den nye ägarens namn och adress samt datum för överlåtelsens ikraftträdande.

Sammanfattat Förvaltning:
Styrelsen ska vid kännedom om förändringar i fastigheternas ägarskap säkerställa att medlemsregister och andelstal är uppdaterat och att åtkomst endast ges till behöriga.