Stadgar

Gällande stadgar för Stjärnbräckans anläggningssamfällighet antogs på ordinarie samfällighetsstämma 27 april 2022 och igen på extrastämman 8 maj 2022. De registrerades hos Lantmäteriet (SFR) 24 november 2022.