Radonsug: Drift- och Skötselinstruktion

Här nedan kan du hitta Drifts- och Skötselinstruktionen till föreningens radonsugar RS 400 som har installerats i krypgrunden för rad 1,2 och 4 och som sanerar bort radon mycket effektivt.

Fukt, lukt och radon är en av de vanligaste orsakerna med negativ påverkan på boendemiljön och som kan leda till stora skador och kostnader. Efter en krypgrundsutredning och omröstning har Stjärnbräckans medlemmar beslutat att bilda en särskild gemensamhetsanläggning (GA) för fastighetsägarna i de rader som har fått avfuktningsanläggningar och radonsug installerade.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter