Motioner till årsstämman 2021

Påminnelse till Stjärnbräckans medlemmar att eventuella motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter