Inför årsmötet 2021

Medlemmar i Stjärnbräckans samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma avseende räkenskapsåret 2020.

Datum och tid:
2021, söndag 25 april klockan 13.00.

Plats:
Utomhus, Lekplatsen Oxtungan.
Ta med eget kaffe/fika till mötet.

Styrelsen påminner om vikten av att medlemmarna närvarar personligen eller är representerade genom ombud med fullmakt vid årsstämman. I rådande läge måste alla som ingår i en riskgrupp representeras av ombud. 

Motioner och beslutsärenden
Det har inkommit en motion gällande infartsmöjligheterna till fastigheterna Neptunistigen nr 44 och nr 46. Styrelsens yttrande återfinns i kallelsen.

Du som är medlem i Stjärnbräckan är varmt välkommen till årsmötet.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter