Kallelse till årsmöte

Medlemmar i Stjärnbräckans samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma avseende räkenskapsåret 2021.

Datum och tid:
2022, onsdag 27 april klockan 19.00.

Plats:
Hässelby strands Kyrka, Maltesholmstorget 8, Hässelby
Aulan, en trappa upp.


Nedan kan du läsa igenom dokumenten inför årsmötet.

Motioner
Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Det har i skrivande stund inte inkommit några motioner. Om det ändrar sig så uppdateras denna sida.

Beslutsärenden
Styrelsen har tagit fram följande beslutsärende.
Styrelsen har tagit fram följande förslag till nya stadgar.

Övriga dokument för nedladdning
Agenda och kallelse
Förvaltningsberättelse 2021
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021
Förslag till budget 2022

Du som är medlem i Stjärnbräckan är varmt välkommen till årsmötet.

 

Årsstämma 2016 20:e april

Årsstämman 2016 äger rum onsdag 20:e april kl 19.00 i Oxtungans lokaler.

Underlag inför mötet hittar du här:

  • [wpfilebase tag=file id=118 tpl=simple /]
  • [wpfilebase tag=file id=119 tpl=simple /]
  • [wpfilebase tag=file id=120 tpl=simple /]

För att komma åt vissa av filerna måste du vara inloggad som medlem på Stjärnbräckans webbsida.  Har du glömt lösenordet?

Kallelse till Årsstämman 2014

Medlemmarna kallas till ordinarie årsstämma tisdagen 2014-04-29 kl 19:00 i Oxtungans lokaler. Styrelsen kommer bland annat att presentera ett nytt förslag för vattendebiteringen och påminner om vikten att närvara personligen eller genom ombud med fullmakt.