Kallelse till årsmöte

Medlemmar i Stjärnbräckans samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma avseende räkenskapsåret 2021.

Datum och tid:
2022, onsdag 27 april klockan 19.00.

Plats:
Hässelby strands Kyrka, Maltesholmstorget 8, Hässelby
Aulan, en trappa upp.


Nedan kan du läsa igenom dokumenten inför årsmötet.

Motioner
Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Det har i skrivande stund inte inkommit några motioner. Om det ändrar sig så uppdateras denna sida.

Beslutsärenden
Styrelsen har tagit fram följande beslutsärende.
Styrelsen har tagit fram följande förslag till nya stadgar.

Övriga dokument för nedladdning
Agenda och kallelse
Förvaltningsberättelse 2021
Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse 2021
Förslag till budget 2022

Du som är medlem i Stjärnbräckan är varmt välkommen till årsmötet.