Städdag söndag 8 maj

Medlemmar i Stjärnbräckans samfällighetsförening kallas härmed som tidigare meddelats till en städdag söndagen den 8 maj 2022.

Vi samlas klockan 10:00 i parkleken Oxtungan. (Utomhus vid grillplatsen). På städdagen tillser respektive radansvarig att aktiviteter såsom nedanstående genomförs:

– Reparation av asfalt
– Inspektion/åtgärd av
krypgrunder (fukt, skadedjur)
avfuktningsanläggning
radonanläggning
sopanläggning
– Allmän farbarhet vägar (klippa häckar osv)
– Snygga till grannsamverkanskyltar osv

Maj 2022 // Styrelsen

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter